Normativa general | NORMATIVA HEMISFÈRIC | NORMATIVA MUSEU | NORMATIVA OCEANOGRÀFIC | NORMATIVA GRUPS I ESCOLARS | NORMES DE L'APARCAMENT

NORMATIVA MUSEU

NORMATIVA MUSEU DE LES CIÈNCIES

1. S'haurà de complir la normativa general de la Ciutat de les Arts i les Ciències
2. S’hauran de complir les instruccions específiques de les activitats que es realitzen en el recinte.

 

NORMES GENERALS COVID-19
 

1. Desinfecta el teu calçat en les catifes d'accés de l'edifici.
2. Ús obligatori de la mascareta segons establix la normativa legal. (Si es troba en alguna de les excepcions contemplades en l'Art.. 6.2 del Reial decret llei 21/2020 del 20 de juny per a l'ús de mascareta, s'haurà de contactar prèviament a la visita amb el nostre personal d'atenció telefònica (96 197 46 86) perquè puga remetre amb antelació el certificat o informe mèdic que acredite la malaltia o dificultat respiratòria)
3. Usa guants en la zona expositiva del Museu de les Ciències. Disponibles en l’accés de la zona expositiva.
4. Llava't les mans amb gel desinfectant. Disponible en els accessos i en les plantes de l'edifici.
5. Respecta la distància social mínima recomanada.
6. Respecta els recorreguts senyalitzats a l'interior de les instal·lacions, així com l'entrada i eixida dels edificis.
7. Para atenció al límit d'aforament de les instal·lacions i exposicions.
8. En finalitzar la teua visita, deposita els guants o les mascaretes utilitzades en les papereres destinades a tal fi, respectant el medi ambient.
 
***Els mòduls expositius del Museu de les Ciències, així com les ulleres 3D i els cascos de l'Hemisfèric es netegen i desinfecten permanentment segons estàndards i procediments d'higienització certificats per una entitat externa (KAIZEN auditoria i certificació S.L.) i conformes amb els protocols i guies de bones pràctiques per a la Prevenció de Contagis de la COVID-19, aprovades i publicades per les autoritats sanitàries i laborals.


CONDICIONS PARTICULARS DE ADMISSIÓ

Museu de les Ciències - Avenida del Profesor López Piñero (Historiador de la Medicina) nº7 - 46013 Valencia

Actividad: museo
Titular: Ciudad de las artes y de las Ciencias, S. A.
CIF: A-46483095