Normativa general | NORMATIVA HEMISFÈRIC | NORMATIVA MUSEU | NORMATIVA OCEANOGRÀFIC | NORMATIVA GRUPS I ESCOLARS | NORMES DE L'APARCAMENT

NORMATIVA HEMISFÈRIC


1. S’haurà de complir la normativa general de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
2. Per motius de seguretat, no es podrà accedir a la sala de projecció una vegada començada la sessió, amb la qual cosa es perdran els drets de l’entrada.
3. No es recomana l’entrada a dones embarassades, menors de 4 anys i persones amb problemes de vertigen, auditius, de cor o marcapassos.
4. Queda prohibit filmar o gravar l’espectacle.
5. Es vendran entrades fins a cinc minuts abans del començament de la sessió.
6. Les butaques no són numerades i es recomana assistir amb 15 minuts d'antelació a l'inici de la sessió.
7. L’aforament de la sala és limitat. És necessari informar, prèviament, del nombre de persones amb mobilitat reduïda per a realitzar la reserva dels espais degudament habilitats.
8. Per raons tècniques, la sala romandrà a una temperatura entre 19 i 21 graus centígrads.
9. Si durant la projecció es necessita eixir de la sala, s’utilitzaran les portes situades en la part superior de la mateixa. Dirigir-se al personal de la sala davant de qualsevol dificultat.
10. Si durant la projecció alguna persona sent molèsties, recomanem tancar els ulls. La sensació de mareig desapareixerà immediatament.
11. No està permesa l’entrada de menors de 12 anys que no vagen acompanyats de persones responsables de la seua seguretat.
12. En l’antesala, si fóra necessari, s’agafaran les ulleres 3D i/o els auriculars i s’accedirà a l’interior. Manejar les ulleres 3D i els auriculars amb atenció, usant-los correctament i evitant qualsevol dany sobre els mateixos. Funcionen exclusivament en esta sala. Es tornaran a l’eixida de la mateixa. En el cas que es tornen amb algun desperfecte s’haurà d’abonar 10 euros per ullera / auricular trencat.