Normativa general | NORMATIVA HEMISFÈRIC | NORMATIVA MUSEU | NORMATIVA OCEANOGRÀFIC | NORMATIVA GRUPS I ESCOLARS | NORMES DE L'APARCAMENT

NORMES DE L'APARCAMENT

NORMES GENERALS

1. Queda prohibit l'accés de turismes d'altura igual o superior a 2,20 metres i autobusos d'altura igual o superior a 4,50 metres.
2. Queda prohibit l'accés d'autocaravanes.
3. L'usuari haurà de prendre el tiquet d'accés o ser titular de la targeta d'abonat per a accedir a l'aparcament.
4. L'usuari haurà de retirar els accessoris no fixos i extraïbles, com radiocassets o telèfons mòbils.
5. L'usuari haurà d'estacionar ocupant una sola plaça, respectant la senyalització de la mateixa o, si és el cas, on li indique el personal de l'aparcament.
6. L'usuari haurà de respectar els senyals instal·lats en els accessos i en l'interior de l'aparcament, així com les instruccions o indicacions que realitze el personal de l'aparcament.
7. L'usuari haurà de circular a velocitat moderada respectant als vehicles que realitzen maniobres d'aparcament.
8. L'usuari haurà de comunicar al personal d'aparcament qualsevol incidència en el vehicle i seguir les seues instruccions (casos d'avaries, emergències, ... )
9. Queda prohibit els avançaments. Únicament, es podrà utilitzar la marxa arrere per a realitzar les maniobres d'aparcament.
10. Queda prohibit realitzar treballs de reparació i neteja en els vehicles.
11. Queda prohibit deixar en l'aparcament, dins o fora del vehicle, matèries o objectes perillosos, així com animals.
12. L'empresa no es responsabilitzarà de la restitució dels elements no fixos i extraïbles ni dels efectes, objectes o coses introduïdes per l'usuari en el seu vehicle. L'empresa no disposa de servei especial per a la custòdia d'elements accessoris.
13. L'empresa tindrà dret de retenció sobre el vehicle en garantia del pagament del preu de l'aparcament.
14. L'empresa podrà utilitzar el procediment previst en l'article 71 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària quan un vehicle romanga estacionat de forma continuada en el mateix lloc de l'aparcament per un període de temps superior a sis mesos de manera que es presumisca racionalment el seu abandó.


NORMES PARTICULARS D`ÙS PER ABONATS D'ÚS PER A ABONATS

1. Hauran d'aparcar en les zones habilitades.
 

NORMES PARTICULARS D`ÙS PER ABONATS D'ÚS PER A NO ABONATS

1. Queda prohibit aparcar en les zones reservades per a abonats.
2. S'haurà d'abonar el preu fixat abans de la retirada del vehicle en la zona de control o en els caixers habilitats. En cas de pèrdua del tiquet haurà de dirigir-se a la zona de control i acreditar el seu dret sobre el vehicle per mitjà de la presentació del DNI i documentació del vehicle.