Butlletins

Subscripció a butlletins

Si vosté és major de 14 anys i desitja subscriure’s a butlletins haurà d’enviar un correu electrònic, amb les següents dades, a mkrelacional@cac.es: 

Nom 
Cognom 1
Correu electrònic
DNI
Sexe 
Població
C. P.


Informació per a l’usuari

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades proporcionades seran incloses en un fitxer responsabilitat de CAC, S. A., per a atendre la seua sol·licitud, podent exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició per mitjà d’un escrit amb la Ref. “Dades Personals” dirigit a CAC, S. A., Av. Professor López Piñero, núm. 7, 46013 València - Espanya. També podrà exercir dits drets a través del correu electrònic lopd@cac.es.

La finalitat de la recollida d’estes dades és realitzar la subscripció a butlletins de la CAC, S. A. Addicionalment, si desitja rebre una contrasenya per a permetre-li l’accés a la zona privada per a la gestió pròpia de les activitats en l’organització de la qual contribuïsca CAC S.A., i en els que desitge participar haurà de punxar ací i a continuació: "he oblidat la contrasenya".

Al remetre’ns les seues dades, expressament autoritza la utilització de les mateixes per a realitzar comunicacions via correu electrònic que CAC, S. A. durà a terme per a la correcta gestió de les activitats en què desitge participar.