Tarifes | Horaris

Tarifes

TARIFES 2022

  General Reduïda Grups***  Grups Escolars [1]
Hemisfèric 8.70 € 6.70 € 5.80 € 4.30 €
Museu de les Ciències 8.70 € 6.70 € 5.80 € 4.30 €
Oceanogràfic 33.70 € 25.00 € 21.00 € 13.80 €
Conjunta
Visites de 2 ó 3 dies: l'entrada dels tres recintes es pot utilitzar en u, dos o tres dies, consecutius, sense possibilitat de repetir la visita al mateix element.
41.70 € 31.30 € 26.60 € 18.60 €
Hemisfèric
Museu de les Ciències
13.00 € 10.00 € 8.70 € 6.50 €
Hemisfèric
Oceanogràfic
35.20 € 26.30 € 22.40 € 15.00 €
Museu de les Ciències
Oceanogràfic
35.20 € 26.30 € 22.40 € 15.00 €

El preu de les entrades inclou l'IVA.
*** Per a la reserva d'entrades de grup o grup escolar és necessari contactar amb la nostra central de reserves. Telèfon 96 197 46 86 o correu electrònic reservas@cac.es

[1] Condicions aplicables fins al 31/08/2022.

(Tarifes escolars aplicables a partir de 1er d'Infantil) 

Tarifes passe anual 2022 Adults

Reduïda / Familiar

(preu per persona)

Amigos de la Ciutat
Amb el passe pots repetir la teua visita als tres recintes tantes voltes com vulgues fins al 31 de desembre del 2022. (A la venda a partir de l'1 de gener del 2022)
105 € 80 €

Amigos de la Ciencia 
Amb el passe pots repetir la teua visita al Museo i l'Hemisfèric tantes voltes com vulgues, durant 365 dies des de la data de compra.  (A la venda ja)

40 € 32 €
Amigos del Oceanogràfic 
Amb el passe pots repetir la teua visita a l'Oceanogràfic tantes voltes com vulgues. fins al 31 de desembre del 2022. (A la venda a partir de l'1 de gener del 2022)
85 € 65 €

** Consulte les condicions específiques de les tarifes del Passe ací.

Aparcament de l'Umbracle

 • De dilluns a diumenge: 8:00 a 24:00 hores.
 • Tarifa turismes i autobusos: cobrament en temps real 2,30 euros/h. Tarifa màxima 24 euros/dia. PROMOCIÓ PARKING. 7€/ diaPresentant la teua entrada de qualsevol recinte de la Ciutat de les Arts i les Ciències en les taquilles del Museu o de l'Hemisfèric, o directamente en el parking de l'Umbracle. Promoció vàlida fins a les 24:00 hores. L’estada del vehicle després d’esta hora no entra en la promoció. Consulte l’horari en període nadalenc. Només vàlid per a turismes i motocicletes. No es permet l’estacionament nocturn

Condicions de les tarifes

REDUÏDA. Aplicable als següents grups, presentant el document acreditatiu

 • Xiquets i xiquetes de 4 a 12 anys. Entrada gratuïta per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys.
 • Persones majors de 65 anys i / o persones jubilades.
 • Pensionistes.
 • Persones amb diversitat funcional.

GRUPS ESCOLARS. Aplicable a:

 • Grups d'alumnes d'ensenyances reglades (mínim 15 persones).
 • Grups d'alumnes d'agrupacions rurals, formació professional bàsica i diversificació curricular encara que no complisquen amb el mínim de 15 persones.
 • Universitats i Universitats Populars.

GRUPS. Aplicable a:

 • Grups de 20 persones o més.
 • Esta tarifa s’aplicarà amb reserva prèvia telefonant al 961974686 almenys amb 24 hores d’antelació a la data de visita.

DESCOMPTES

 • CARNET JOVE I CARNET D'ESTUDIANT. Titulars d'un carné jove o d'estudiant (de qualsevol comunitat o país, edat i institució universitaria). 15% de descompte sobre la tarifa general. Sols en taquilles en el moment de la compra, presentant el document acreditatiu. 
 • FAMÍLIES NOMBROSES/MONOPARENTALS.Membres d’una família nombrosa/monoparental tant adults/adultes com xiquets/xiquetes. 15% de descompte sobre la tarifa general o reduïda. Sols en taquilles en el moment de la compra, presentant el document acreditatiu
 • Persones desocupades residents a Espanya. 15% de descompte sobre la tarifa general. Sols en taquilles en el moment de la compra, presentant el document acreditatiu. 
 • Pot consultar les nostres tarifes de Responsabilitat Social, aplicables a col·lectius en risc d'exclusió social o amb recursos econòmics limitats a més de víctimes de violència de génere, fent click ací.

 

Gratuïtats

Col·legis

 • 2 gratuïtats per a grups de fins a 30 alumnes. A partir de 30 alumnes, es donarà una gratuïtat més per cada 15 alumnes.
 • Conductor/conductora de l'autobús podrà accedir al recinte sense reserva prèvia sempre que existisca disponibilitat i estiga acreditat.

AGÈNCIES DE VIATGES

 • Una gratuïtat per cada 20 persones en concepte de guia.
 • Conductor/conductora de l'autobús podrà accedir al recinte sense reserva prèvia sempre que existisca disponibilitat i estiga acreditat.
 • Per agents de viatges hi haurà una gratuïtat per agent sempre que ho sol·liciten amb 5 dies d'antelació a través de CANALTUR.

IMPORTANT

 • NO SÓN ACUMULABLES LES GRATUÏTATS PER A GUIES I DOCENTS. S'APLICARÀ, EN CAS DE COL·LEGIS QUE VÉNEN A TRAVÉS D'AGÈNCIES DE VIATGES, 1 GRATUÏTAT (SIGA GUIA O DOCENT), PER CADA 15 ALUMNES.

Grups de persones amb diversitat funcional

 • 2 gratuïtats per a grups de fins a 30 persones amb diversitat funcional. A partir de 30, es donarà una gratuïtat més per cada 15 persones amb diversitat personal. És necessari per a la concessió de gratuïtats extraordinàries, l'enviament d'un comunicat per part del responsable del grup on s'especifique el grau de diversitat funcional. En estos casos es valorarà cas per cas.

Guies Turístics Oficials

 • Gratuïtat sempre que s'acrediten com a tals.

Grups 

 • Una gratuïtat per grup (mínim 20 persones) en concepte de responsable organitzador de la visita. ESTA GRATUÏTAT NO SERÀ ACUMULABLE A LA D'AGENT DE VIATGE EN CONCEPTE DE GUIA O ACOMPANYANT.