Horaris | Tarifes generals | Tarifes grups

Tarifes grups


Temporada baixa
Temporada mitjana
Temporada alta

 

 

 

Activitats complementàries Museu de les Ciències     Grupos escolars 
Tallers de La Ciència a Escena [3]  3 € persona
Simulador espacial  
Visita guiada a l'exposició Play. Ciència i música 45 € grup
Visita guiada a l'exposició Marte. La conquista d'un somni 45 € grup
Visita guiada general al Museu de les Ciències 45 € grup
Visita guiada a l'exposició Bosc de Cromosomes 45 € grup
Visita guiada a l'exposición Gravetat zero 45 € grup
Audioguia Museu de les Ciències  

El preu de les entrades inclou l'IVA.

[1] Per a la reserva d'entrades de grup o grup escolar és necessari contactar amb la nostra central de reserves. Telèfon 96 197 46 86 o correu electrònic reservas@cac.es

[2] Condicions aplicables fins al 31/08/2023 (Tarifes escolars a partir de 1er d'Infantil) 

[3] Tallers per a grups escolars: SOS Planeta, Química en acció, La ciència invisible, Estudi de TV, Científic per un dia, Horror al buit, Robots, Roent, Aluzina, Micrarium, Fred, fred; Màgia química.

Aparcament de l'Umbracle

 • De dilluns a diumenge: 8:00 a 24:00 hores.
 • Tarifa turismes i autobusos: cobrament en temps real 2,30 euros/h. Tarifa màxima 24 euros/dia. PROMOCIÓ PARKING. 7€/ diaPresentant la teua entrada de qualsevol recinte de la Ciutat de les Arts i les Ciències en les taquilles del Museu, o directamente en el parking de l'Umbracle. Promoció vàlida fins a les 24:00 hores. L’estada del vehicle després d’esta hora no entra en la promoció. Consulte l’horari en període nadalenc. Només vàlid per a turismes i motocicletes. No es permet l’estacionament nocturn

Condicions de les tarifes

GRUPS ESCOLARS. Aplicable a:

 • Grups d'alumnes d'ensenyances reglades (mínim 15 persones).
 • Grups d'alumnes d'agrupacions rurals, formació professional bàsica i diversificació curricular encara que no complisquen amb el mínim de 15 persones.
 • Universitats i universitats populars.

GRUPS. Aplicable a:

 • Grups de 20 persones o més.
 • Esta tarifa s’aplicarà amb reserva prèvia telefonant al 961974686 almenys amb 24 hores d’antelació a la data de visita.

Gratuïtats

Col·legis

 • 2 gratuïtats per a grups de fins a 30 alumnes. A partir de 30 alumnes, es donarà una gratuïtat més per cada 15 alumnes.
 • Conductor/conductora de l'autobús podrà accedir al recinte sense reserva prèvia sempre que existisca disponibilitat i estiga acreditat.

AGÈNCIES DE VIATGES

 • Una gratuïtat per cada 20 persones en concepte de guia.
 • Conductor/conductora de l'autobús podrà accedir al recinte sense reserva prèvia sempre que existisca disponibilitat i estiga acreditat.
 • Per agents de viatges hi haurà una gratuïtat per agent sempre que ho sol·liciten amb 5 dies d'antelació a través de CANALTUR.

IMPORTANT

 • LES GRATUÏTATS PER A GUIES I DOCENTS NO SÓN ACUMULABLES . S'APLICARÀ, EN CAS DE COL·LEGIS QUE VÉNEN A TRAVÉS D'AGÈNCIES DE VIATGES, 1 GRATUÏTAT (SIGA GUIA O DOCENT), PER CADA 15 ALUMNES.

Grups de persones amb diversitat funcional

 • 2 gratuïtats per a grups de fins a 30 persones amb diversitat funcional. A partir de 30, es donarà una gratuïtat més per cada 15 persones amb diversitat personal. És necessari per a la concessió de gratuïtats extraordinàries, l'enviament d'un comunicat per part del responsable del grup on s'especifique el grau de diversitat funcional. En estos casos es valorarà cas per cas.

Guies Turístics Oficials

 • Gratuïtat sempre que s'acrediten com a tals.

Grups 

 • Una gratuïtat per grup (mínim 20 persones) en concepte de responsable organitzador de la visita. ESTA GRATUÏTAT NO SERÀ ACUMULABLE A LA D'AGENT DE VIATGE EN CONCEPTE DE GUIA O ACOMPANYANT.