Comité d'experts

EL COMITÉ D'EXPERTS DE LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES

Integrat per experts d’entitats científiques de la Comunitat, és l’òrgan encarregat d’assessorar i aportar idees per als continguts del complex de divulgació científic.

El Comité d’Experts de la Ciutat dels Arts i els Ciències es reunix periòdicament en el Museu de les Ciències per a assessorar i aportar idees quant als continguts del complex de divulgació científica. Este òrgan complix així amb les seues tasques de supervisió i assessorament sobre temes científics i d’actualitat, millora de continguts, noves idees quant a exposicions i cicles divulgatius, entre altres propostes.

Des de la seua constitució, el Comité d'Experts del Museu de les Ciències va ser presidit pel professor Santiago Grisolía (1923-2022), figura eminent de la investigació valenciana, espanyola i internacional. Santiago Grisolía, president del Consell Valencià de Cultura i impulsor dels Premis Rei Jaume I, va exercir un paper fonamental en la promoció i desenvolupament del complex de la Ciutat de les Arts i les Ciències, i en el Museu de les Ciències es custodia i exhibix gran part del seu llegat científic i personal, al costat dels del seu mestre Severo Ochoa, del qual va ser un dels seus deixebles més distingits.

En l'actualitat, el Comité està format pel secretari, el professor José Luis Rubio Delgado, i els professors Rafael Carmena, Vicente Rubio, Vicente Conejero, Javier Quesada, José Manuel García Verdugo, José Bernabeu, Enrique Alborch, José Miguel Láinez, Federico Pallardó, Mercedes Hurtado, Amparo Latorre, M.ª Ángeles Marcos, Eduardo Peris, José Duato, Deborah Burcks, Guillermina López Bendito y Elena Bendala-Tufanisco.

Funcions del Comité d'Experts

- Examinar i fer seguiment continu de l’estat de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
- Assessorar i supervisar els continguts.
- Generar i aportar idees.
- Oferir assessorament sobre temes científics i d’actualitat.
- Donar rigor científic sobre els continguts.
- Posar en valor el paper de la ciència en la societat i promoure la seua defensa i coneixement. 

El Comité està format per:

Enrique Alborch Domínguez
Catedràtic de Fisiologia
Universitat de València
Elena Bendala Tufanisco
Professora de Ciències Biomèdiques
Universitat Cardenal Herrera-CEU
José Bernabeu Alberola
Catedràtic de Física
Universitat de València
Premi Rei Jaume I d’Investigació Bàsica

Deborah J. Burks
Directora
Centre d’Investigació Príncep Felip

Rafael Carmena Rodríguez
Catedràtic de Medicina
Universitat de València
Premi Rei Jaume I de Medicina Clínica

Vicente Conejero Tomás
Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular
Universitat Politècnica de València

 

José Duato Marín
Catedràtic i investigador d’Informàtica de Sistemes i Computadors
Universitat Politècnica de València
Premi Rei Jaume I a les Noves Tecnologies

José Manuel García Verdugo
Catedràtic de Biologia Cel·lular
Universitat de València

 

Mercedes Hurtado Sarrió
Cap Clínic del Servei d’Oftalmologia
Hospital Universitari i Politècnic La Fe

José Miguel Láinez Andrés
Cap del Servei de Neurologia
Hospital Clínic Universitari de València

Amparo Latorre Castillo
Catedràtica de Genètica
Universitat de València

Guillermina López Bendito
Investigadora de l'Institut de Neurociències UMH-CSIC
Universitat Miguel Hernández

Mª Ángeles Marcos García
Catedràtica de Zoologia
Universitat d’Alacant

Federico Pallardó Calatayud
Catedràtic de Fisiologia
Universitat de València

Eduardo Peris Fajarnés
Catedràtic de Química Inorgànica i Orgànica
Universitat Jaume I

Javier Quesada Ibáñez
Catedràtic d’Anàlisi Econòmica
Universitat de València

José Luis Rubio Delgado
Professor d’Investigació Consell Superior Investigacions Científiques (CSIC)
Centre d’Investigació sobre la Desertificació CSIC-UV
Premi Rei Jaume I de Protecció del Medi Ambient

Vicente Rubio Zamora
Professor d’Investigació Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)
Institut de Biomedicina de València CSIC

Llistat de membres que han format part del Comité d’Experts des de la seua creació:

- Dr. Antonio Aldaz. 

- Dra. Mercedes Aler. 

- Dr. Salvador Aliño. 

- Dr. José Mª Amigo

- Dra. Mª Eugenia Armengod. 

- Dr. Emilio Barberá. 

- Dr. Juan Luis Barcia. 

- Dr. Carlos Belmonte. 

- Dr. Manuel Blanco. 

- Dr. José Ricardo Cabo. 

- Dra. Rosa De Frutos. 

- Dr. Pedro Duque. 

- Dr. Agustín Escardino.

- Dr. Vicente Felipo

- Dr. Juan García de Lomas. 

- Dr. Francisco Gomar. 

- Dr. José Mª López Piñero.

- Dr. José Luis Mensua.

- Dra. Ángela Nieto. 

- Dr. Francisco Palau. 

- Dra. Yolanda Pallardó. 

- Dr. Antonio Pellicer. 

- Dr. Félix Prieto. 

- Dr. Daniel Ramón.

- Dr. Víctor Reglero.

- Dr. Jesús Rodríguez Marín.

- Mª Luz Terrada.

- Dr. Eduardo Yúfera Primo.