Concurs de dibuix de Nadal

La Ciutat de les Arts i les Ciències convoca un nou concurs de dibuix nadalenc per a estudiants de primària de la Comunitat Valenciana. 
Ganadores concurso dibujo 2019

La Ciutat de les Arts i les Ciències convoca un nou concurs de dibuix nadalenc, per a estudiants de primària de la Comunitat Valenciana, davall el lema "Nadal en la Ciutat de les Arts i les Ciències".

Els treballs es realitzaran en un full o cartolina A4. Es podrà utilitzar qualsevol material que no siga amb relleu. Els treballs han de ser enviats, fins al 10 de desembre de 2020, a les 14.00 hores, a la següent adreça postal:

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES

MUSEU DE LES CIÈNCIES
Dpt. de Publicitat
Av. del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), núm.7
46013-València

Poden participar els estudiants que cursen PRIMÀRIA i la participació en el concurs es podrà realitzar de la manera següent:

Per curs i/o aula. Cada treball haurà de portar en el revers les dades completes del col·legi, telèfon de contacte, nom i cognoms del professor encarregat, i del/la xiquet/a i el curs a què pertany.
Individual. Qualsevol xiquet/a pot presentar de forma individual un dibuix. En el revers ha de figurar el nom del/la xiquet/a, data de naixement, direcció personal, telèfon de contacte, col·legi i curs a què pertany.

Seran seleccionats tres dibuixos per cada dos cursos: 1r i 2n; 3r i 4t i 5é i 6é de primària. Cadascun dels premiats guanyarà tres entrades del Museu de les Ciències, tres entrades de l'Hemisfèric i tres entrades de l'Oceanogràfic.

D'entre els nou guanyadors es seleccionarà la postal de felicitació nadalenca de la Ciutat de les Arts i les Ciències

El jurat estarà format per personal del departament de Marketing i del departament de Disseny de CAC, S. A. La decisió del jurat es farà pública el 14 de desembre de 2020.

Els premiats cediran en exclusiva a CAC, S. A. el dret d'explotació sobre les seues composicions gràfiques en els termes següents:

  • La cessió s'establix amb caràcter d'exclusivitat i per a la seua utilització en tot l'àmbit internacional.
  • En especial se cedix a CAC, S. A. el dret de reproducció, modificació, distribució i comunicació pública dels dits treballs.
  • La cessió tindrà la duració màxima establida en la normativa aplicable.
  • Els treballs presentats al concurs no seran tornats als participants.