Oceans

És l’aquari més gran de l’Oceanogràfic i també un dels més grans del món, amb un volum de 7 milions de litres.
Oceans

Esta torre d'estructura doble ens presenta un viatge seguint els corrents marins que configuren la ruta habitual dels viatgers transoceànics, tant els humans com els no humans. Als extrems es reproduïxen dos arxipèlags característics: a l’extrem oriental, una visió submarina de l’illa canària d‘El Hierro; i a l’occidental, una reproducció del fons marí de les illes Bermudes.

Veure vídeo 'Oceans' en el canal Youtube de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Entre les dos torres hi ha un túnel de 30 metres que travessa l’aquari i permet una visió submarina completa de moltes espècies característiques de mar obert.  En concret, és possible observar diverses espècies de taurons i rajades, i peixos oceànics de grans dimensions.

Però, sens dubte els animals més espectaculars d’este aquari són els taurons i les rajades, peixos cartilaginosos amb característiques peculiars que els diferencien dels peixos ossis. Este aquari permet observar de prop les característiques morfològiques i el comportament de les diverses espècies.

Curiositats

En 'Oceans' trobem 7 espècies com les més representatives: Solraig de sorra (Carcharias taurus), Tauró gris, (Carcharhinus plumbeus), Bisbe (Pteromylaeus bovinus), Milana (Myliobatis aquila), Peix serra (Pristis sp.), Mussola (Mustelus mustelus), Peix lluna i (Mola mola).

Així mateix, el tanc compta amb set exemplars de solraig de sorra (un mascle i sis femelles) que els aquaristes identifiquen gràcies a marques o característiques físiques. La femella més grossa és África. Pesa 200 kg i fa 302 cm de llarg. A més, la podem identidicar per les dos marques en l’aleta pectoral esquerra. Quant a la resta de femelles, Amparo té una marca en l’aleta pectoral dreta. Sara té una curvatura dorsal molt pronunciada i unes petites protuberàncies a la base de l’aleta pectoral esquerra. Sabrina té unes marques a la base de l’aleta pectoral esquerra. I, finalment, la més menuda de totes és Melissa. Per a saber més, alló que sempre vas voler saber sobre... els taurons de l'Oceanogràfic.

En el tanc d'Oceans han nascut diversos peixos, entre ells,  deu mussoles i sis milanes. Un altra curiositat és que els anfosos acompanyen els bussos i juguen amb les bombolles del regulador. A més, els animals bentònics (els que es distribuïxen prop del fons), i també les mussoles, reben des que són menuts un entrenament especial perquè mengen de la mà dels bussos en zones concretes de l’aquari.

Tots els aquaristes d’Oceans saben identificar cada un dels més de 80 elasmobranquis que viuen al tanc a fi de tindre més control sobre l’alimentació i la salut de cada animal.