Plazo medio pago a proveedores

Evolución PMP

Información julio 2020

Información años 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020

EVOLUCIÓN PMP Ciutat de les Arts i les Ciències.