Subscripció als butlletins
*
*
*
*
*
*
*
*
Informació per a l'usuari

Les dades que ens heu facilitat voluntàriament formen part del fitxer del qual és responsable la Ciutat de les Arts i les Ciències. Per a qualsevol questió relativa a les vostres dades, com també per a exercir hi els drets d'accés, rectificació i cancel.lació, podeu dirigir vos per escrit a: Ciutat de les Arts i les Ciències. Prolongació de l'Albereda, 48 , entl. 1 i 2, 46023, València. Indiqueu en el sobre la referència Dades personals, i també podeu fer ús dels servicis disponibles en la zona privada de la nostra web amb les credencials que vos facilitarem.

La finalitat de la petició d'estes dades és fer la subscripció als butlletins de CAC, SA. Vos enviarem un nom d'usuari i una contrasenya que vos permetrà accedir a la zona privada per a la gestió pròpia de les activitats -enviament als usuaris de notícies i d'informació sobre actes i activitats- en l'organització de les quals participe CAC, SA, i en què vulgueu participar.

La informació obtinguda només serà cedida a alguna entitat si és necessari per a la gestió pròpia de les activitats en què vulgueu participar. CAC, SA regularà contractualment eixa cessió a qualsevol entitat d'acord amb el que es disposa en la legislació aplicable Per a tota altra classe de cessió caldrà la vostra conformitat d'acord amb la normativa aplicable.

Quan ens envieu les vostres dades, autoritzeu de manera expressa l'ús d'esta informació per a efectuar comunicacions, també les que es facen a través del correu electrònic, que CAC durà a terme per a la gestió correcta de les activitats en què vulgueu participar.